Creant l’empresa d’oli d’oliva més atractiva del món/ Creating the most engaging Olive Oil company in the World.

DESIGNED TOGETHER WITH Certified Origins Ibérica SL
Emerging Technologies

Application period for this team has ended.

Interested in joining a challenge?

Please leave an open application to be an applicant for other similar innovation challenges!

Leave an open application  

Schedule
Application period ended

09 April 2019 23:59 UTC

Start

12 April 2019

Finish

21 June 2019

Interested but the schedule is not a good fit for you?

Please leave an open application to be an applicant for other similar innovation challenges!

Leave an open application  

Contact person

Contact us if you have any questions about the challenge.

Joonas Kemppainen
Director, Key Digital Technologies

+358 50 529 1845

joonas@demola.net

Tommi Järvinen
Chief Strategist

+358 40 555 9877

tommi@demola.net

Jere Wessman
Creative Director

+358 40 631 4029

jere@demola.net

Ville Kairamo
CEO

ville@demola.net

László Bacsa
Director, Central and Eastern Europe

laszlo@demola.net

Creant l’empresa d’oli d’oliva més atractiva del món/ Creating the most engaging Olive Oil company in the World.

DESIGNED TOGETHER WITH Certified Origins Ibérica SL

CAT/ Com pots arribar al cor dels usuaris i usuaris potencials dels teus productes si viuen a milers de quilòmetres del seu origen? Com pot millorar la tecnologia l’autosostenibilitat i ampliar la xarxa de clients d’una empresa? Certified Origins Iberica S.L. proposa un repte de futur ple d’autenticitat.
---
ENG/How can you reach the hearts of the users and potential users of your products if they live thousands of kilometers away from their origin? How can technology enhance the self-sustainability and expand customer network of a company? Certified Origins Iberica S.L. proposes a future challenge full of authenticity.

Emerging Technologies

Background

CAT/ Certified Origins Iberica S.L. (CO Iberica) és una empresa amb seu a Reus que produeix i comercialitza oli d’oliva verge extra a partir d’oliveres que creixen a Espanya a tot el món. Seguim una metodologia que garanteix un oli ric i saborós i destaquem la bona qualitat, el bon gust i el valor afegit en el nostre màrqueting. CO Iberica aposta per l’autenticitat, la qualitat i la cura de les comunitats i la salut i, en aquest sentit, apoderem al consumidor per a que faci el seguiment de cada ampolla traçant, amb tecnologies avançades, el viatge fins al seu origen.

Actualment, la comercialització dels olis no sempre visibilitza la companyia de CO Iberica, així com el valor afegit que aporta al consumidor final. Aquest va molt més enllà de la denominació d’origen i està relacionat amb la transparència, l’autenticitat i la cura de la salut del consumidor. A més, una prioritat clau per a nosaltres és la consciència social i mediambiental i connectar les persones entre elles, amb la terra i amb el menjar. Volem involucrar tot el procés de producció i comercialització per deixar clar aquest valor afegit.
Per altra banda, estem en un món cada cop més tecnològic on tot canvia molt ràpidament i on el consumidor, cada cop més, cerca marques que connectin amb allò que realment li importa. L'ús innovador de noves eines, com ara els bots, interfícies de veu, blockchain, intel·ligència artificial per part de les empreses, pot millorar el compromís amb el consumidor final i permetre a les empreses obrir nous mercats.
En aquest context, apareix una pregunta clau. Com pot una empresa amb un gran impacte i un producte únic esdevenir més autosostenible i innovadora amb un ús savi, conscient i avançat de les noves tecnologies?
---
ENG/Certified Iberica S.L. (CO Iberica) is a company based in Reus that produces and sells extra virgin olive oil from olives grown in Spain throughout the world. We follow a methodology that guarantees rich and flavorful oils, and want that emphasize good quality and great taste in all of our marketing. CO Iberica is committed to authenticity, quality and care of communities and health. We empower the consumer to trace the journey of each bottle back to the groves of its origin.
Currently, the commercialization of our oils not allways has the visibility of the CO Iberica company as well as the added value that it brings to the final consumer. This added value goes beyond the denomination of origin into transparency, authenticity and consumer care. In addition, a key priority for us is social and environmental awareness and connecting people to each other, to the land and to food. We want to engage the entire production and commercialization process to make this value clear.
On the other hand, we are in an increasingly technological world where everything changes very rapidly and where consumers seek brands that connect with what really matter to them. The innovative use of new tools such as bots, voice interfaces, blockchain, artificial intelligence by companies can facilitate better engagement with the final consumer and allows companies to open up new markets.
In this context, a key question arises. How can a company with great impact and a unique product become more self-sustaining and innovative with a wise, aware and advanced use of new technologies?

Challenge

CAT/Com pot l’estratègia autosostenible d’una empresa amb ànima com CO Iberica integrar les innovacions tecnològiques? Com pot això contribuir a que els amants de l’oli d’oliva esdevinguin fans de l’empresa i obrir nous mercats?
ENG/How could the self-sustaining strategy of a company with a soul like CO Iberica integrate technological innovations? How can this help oil lovers become fans of the company and open new markets for us?

Interested but the schedule is not a good fit for you?

Please leave an open application to be an applicant for other similar innovation challenges!

Leave an open application  

Contact person

Contact us if you have any questions about the challenge.

Joonas Kemppainen
Director, Key Digital Technologies

+358 50 529 1845

joonas@demola.net

Tommi Järvinen
Chief Strategist

+358 40 555 9877

tommi@demola.net

Jere Wessman
Creative Director

+358 40 631 4029

jere@demola.net

Ville Kairamo
CEO

ville@demola.net

László Bacsa
Director, Central and Eastern Europe

laszlo@demola.net

Get to know other challenges